W Matplanecie wierzymy, że kluczowymi umiejętnościami pozwalających dzieciom osiągać sukcesy są umiejętności matematyczne i logicznego myślenia. Wiemy również, że każde dziecko posiada wrodzone zamiłowanie do liczb i znajdowania regularności w świecie. Te zamiłowania trzeba rozwijać, aby dzieci ich nie zagubiły. 

Dzieci u nas uczą się matematyki i logiki, ale nie w sposób szkolny – poznają je przez rozwiązywanie problemów, a wiedzę przyswajają zupełnie intuicyjnie. Pracujemy wg koncepcji Math Circle stworzonej przez profesorów Roberta i Ellen Kaplan z Uniwersytetu Harvarda w USA. 

 

Jakie korzyści dają zajęcia z matematyki wg metodyki Math Circle w Matplanecie?

-dzieci uczą się samodzielnie myśleć, dostrzegać regularności i rozwiązywać problemy
-dzięki samodzielnemu zrozumieniu dzieci stają się bardziej pewne siebie i czerpią radość z obcowania z matematyką
-dzieci lepiej rozumieją matematykę szkolną ponieważ znają zasady ogólne i wiedzą skąd się one wywodzą
-dzięki naszej metodyce, która uczy matematyki według możliwości intelektualnych dziecka a nie według trudności obliczeń – dzieci umieją więcej i są w stanie przyswoić znacznie szerszy program niż w szkole

____________________________

GRUPA FERMAT (4-5 lat) 

Nasz autorki program został stworzony w taki sposób, by najmłodsi czerpali przyjemność z nauki matematyki. Na zajęcia zapraszamy już 4-5 latków:
Zadania logiczne
Czy między liczbami są liczby?
Liczby naturalne – działania w zakresie 1 – 10, pojęcia mniej, więcej, równo, x razy więcej / mniej, o x więcej/mniej, szacowanie wielkości i ilości, ciągi liczb, liczby parzyste i nieparzyste
Ułamki zwykłe – nazywanie ułamków

Zbiory – podobieństwa i różnice, części wspólne, zbiory łączne, rozłączne

Nierówności liczbowe
Obserwowanie i tworzenie wzorów, szlaczków i ciągów , segregowanie przedmiotów

Geometria – podstawowe figury geometryczne i ich cechy, porównania figur, pojęcie symetrii

Zadania logiczne – wnioskowanie z podanych danych

Tworzenie diagramów jako sposobu ilustrowania problemów matematycznych

Wstęp do kombinatoryki – tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd. 

Użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami w przestrzeni

GRUPA PASCAL (6-7 LAT) 

Czy między liczbami są liczby? Na te i inne pytania odpowiemy na zajęciach z matematyki dla dzieci w wieku 6-7 lat:
Czy między liczbami są liczby?
Zadania na myślenie logiczne i proste działania na liczbach naturalnych
Figury geometryczne – porównania figur geometrycznych oraz tworzenie figur przy użyciu innych figur geometrycznych, zagadnienie symetrii, powierzchnia, obwód
Liczby pierwsze, Wielkie liczby , Liczby trójkątne i kwadratowe, Ciągi

Ułamki zwykłe – nazywanie i porównywanie ułamków
Iteracje
Parzystości

Zbiory – zbiory łączne i rozłączne, szukanie części wspólnej
Nierówności liczbowe

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa – pojęcie szansy zdarzenia

Kombinatoryka (tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd., dowody)

Tworzenie planów pomieszczeń (użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami).

GRUPA PITAGORAS ( 8-9 lat) 

Robi się coraz poważniej, ale ciągle jeszcze zabawowo
Zadania logiczne
Ułamki zwykłe – nazywanie, porównywanie, tożsamości ułamkowe, czyli różne sposoby przedstawiania tego samego ułamka
Ciągi liczbowe, obserwowanie reguły, kontynuowanie
Nieskończoność – pojęcie nieskończoności, porównywanie liczebności zbiorów
Sumy – sumy wieloskładnikowe, układanie działań spełniających zadany warunek
Potęgi 2
„Kształty” liczb
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, określenie i porównywanie szansy zajścia zdarzenia.
Geometria – porównanie kształtów figur . Trój kąt – boki, kąty, powierzchnia.
Wielokąty – cechy charakterystyczne

GRUPA EULER (10-11 lat) 

Powtórzymy dużo niezbędnych zagadnień, rozszerzymy Waszą wiedzę i jak zawsze pobawimy się 
Zadania logiczne
Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje
Grafy – wierzchołki, krawędzie i drogi.
Gry matematyczne
Trójkąt Pascala i ukryte w nim wzory
Metody mnożenia – pałeczki Napiera i inne
Zadania logiczne
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa – określanie ilości kombinacji i szansy ich wystąpienia
Potęgi 2
Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji

GRUPA GAUS ( 12-13 lat) 

Skierowana do dzieci klasy V i VI porusza tematy:
Zadania logiczne
Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje
Ciągi liczbowe, ciąg Fibonacciego

Grafy – wierzchołki, krawędzie, drogi i zależności między nimi
Twierdzenie Pitagorasa

Teoria liczb – liczby pierwsze, cechy podzielności, własności liczb

Matematyczne orgiami

Wielokąty – pola figur, sposoby obliczania

Metody mnożenia – pałeczki Napiera i inne

Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji

$( ".fade/fade.in" ).stop();